Teststack 17 - Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Denna produkt är avsedd för vuxna män. Inte för användning av kvinnor eller personer under 21 år. Om du har eller har haft en sjukdom eller använder för närvarande receptbelagda läkemedel rådfråga din läkare innan du använder denna produkt. Undvik denna produkt om du har någon tidigare historia av medicinsk dysfunktion eller sjukdom, inklusive men ej begränsat till högt blodtryck, har hjärt, njure, sköldkörtel, eller psykiatrisk sjukdom, svårigheter att urinera, prostataförstoring, ångest, depression, epilepsi, eller haft en stroke. Blanda inte produkten med andra läkemedel eller kosttillskott. Överskrid inte föreslagna portioner. Rådgör med din läkare innan användning om du tar något receptbelagt läkemedel. Rådgör med din läkare innan du påbörjar något viktminsknings program. I fall av oavsiktlig överdos, kontakta en läkare eller giftinformationscentralen. Som med alla kosttillskott, alltid konsultera en läkare innan användning. Ovanliga men allvarliga biverkningar kan omfatta: Priapism: en erektion som inte går bort: Om du får en erektion som varar mer än 4 timmar, omedelbart söka medicinsk hjälp för att undvika långvarig skada.

Another Easy CMS website from WebWin.